Todays

Ranking 12 rzeczy, które wpływają na sukces zawodowy

Przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród przedsiębiorców i menedżerów wyższego szczebla w polskich firmach na temat czynników pozytywnie wpływających na odniesienie sukcesu w pracy.

WYNIKI BADAŃ

Co wpływa na sukces zawodowy pracowników w ocenie polskich przedsiębiorców i menedżerów?

Sukces zawodowy zdefiniowaliśmy jako:

  • awansowanie na wyższe stanowisko w hierarchii firmy
  • powierzanie prestiżowych funkcji w obszarze określonej specjalizacji zawodowej
  • zwiększenie zakresu decyzyjności w ważnych obszarach dla biznesu firmy
  • zwiększenie wynagrodzenia za wykonywaną dotychczas pracę

.

Charakterystyka respondentów

  • Właściciele firm z obrotem rocznym ponad 100 milionów PLN
  • Menedżerowie wyższego szczebla (dyrektorzy, członkowie zarządów) w firmach zatrudniających ponad 150 pracowników.
  • Odpowiedzi udzieliło 67 responedentów

Przebieg badania

Respondenci mieli dokonać wyboru 5 najbardziej cenionych cech, umiejętności lub zdolności pracowników spośród 50 pozycji.

Pytanie brzmiało:

„Jakie cenne cechy, umiejętności lub zdolności pracownika najbardziej pomogą mu odnieść sukces w Twojej firmie?"

Ranking

Lista obejmuje najczęściej wskazane cechy przez minimum 75% respondentów.

1. Sumienność 98,6%

Wywiązywanie się z podjętych obowiązków, wykonywanie zadań dokładnie i rzetelnie.

2. Punktualność 95,4%

Dotrzymywanie umówionych terminów realizacji zadań.

3. Zaangażowanie 93,2%

Chęć wykonywania swojej pracy najlepiej jak się potrafi.

4. Odpowiedzialność 91,9%

Przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o wspólne cele oraz gotowość przyjęcia konsekwencji swoich działań.

5. Dyscyplina 91,7%

Wierność wcześniej ustalonym zasadom i przestrzeganie ich w działaniu.

6. Inicjatywa 89,8%

Proponowanie własnych pomysłów usprawnienia czegoś oraz podejmowanie samodzielnego działania dla rozwiązania jakiegoś problemu.

7. Gotowość do wysiłku 89,0%

Podejmowanie się trudnych zadań i akceptacja niedogodności.

8. Determinacja 85,2%

Zdecydowanie w dążeniu do celu pomimo trudności.

9. Elastyczność 82,6%

Otwartość na zmiany i nowe okoliczności.

10. Otwartość na naukę 79,8%

Rozwój, uczenie się nowych rzeczy, bycie na czasie.

11. Konsekwencja 78,8%

Wytrwałość i cierpliwość w dążeniu do realizacji czegoś.

12. Życzliwość dla ludzi 75,6%

Pozytywne nastawienie wobec klientów, współpracowników i przełożonych.

© Today's 2021

Wideo-raport

">http://


strona główna

Mieliśmy przyjemność pracować m.in. dla