Todays

Szkolenie Followership

Nie ulega wątpliwości, że silne przywództwo jest niezbędne do zapewnienia stabilności i sukcesu firmy. Ale wartość followersów (podwładnych, zwolenników) w rzucaniu wyzwania temu przywództwu jest równie wielka.

Followership to intrygująca koncepcja wzmacniająca skuteczność działań każdej firmy.

 • Każda organizacja to triada składająca się z liderów i zwolenników (followersów) połączonych we wspólnym celu
 • Followership jest lustrzanym odbiciem leadershipu
 • Nie można być skutecznym przywódcą bez ludzi, którzy podążają za liderem
 • To działania zwolenników decydują o sukcesie lidera
 • Sukces organizacji jest bardziej wynikiem dobrego followershipu niż świetnego leadershipu
 • Liderzy przychodzą i odchodzą, zwolennicy zwykle zostają i stanowią fundament firmy
 • Followersi mają całą moc realizcji wizji i celów lidera
 • Liderzy i followersi są ze sobą ściśle powiązani
 • Niektórzy ludzie unikają obu ról. Inni akceptują powierzoną im rolę i wykonują ją słabo

Korzyści dla liderów i przełożonych

 • Rozwój samodzielności, inicjatywy i odpowiedzialności wśród podwładnych
 • Kreowanie nowych liderów i sukcesorów
 • Aktywne wsparcie przez podwładnych w realizacji wspólnej wizji i celów

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój własnej kariery zawodowej
 • Stanie się partnerem dla swojego przełożonego
 • Budowanie swojej pozycji w firmie poprzez wartościowy wkład w realizację jej celów

Tematyka szkolenia "Followership"

 • ​Zestaw kompetencji efektywnego followersa (podwładnego)
 • Typy followersów
 • Bezreflesyjne posłuszeństwo i unikanie odpowiedzialności przez pracowników.
 • Jak zapobiegać zagrożeniom wynikającym z bezrefleksyjnego posłuszeństwa pracowników
 • Budowanie postaw aktywności i inicjatywy wśród pracowników
 • Zasady inteligentnego nieposłuszeństwa
 • Praktyka konstruktywnego sprzeciwu
 • Praktyka rozwijania lojalności pracowników
 • Zarządzanie ego pracowników
 • Tworzenie kultury szczerości
 • Rozwijanie krytycznego myślenia
 • Tworzenie postaw odpowiedzialności

Warianty realizacji szkolenia "Followership"

 1. Warsztat dla liderów, menedżerów i przełożonych
 2. Warsztat dla followersów (pracowników, podwładnych)
 3. Warsztat wspólny dla przełożonych i pracowników

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o dostosowaniu programu szkolenia "Followership" do Twojej sytuacji, zapraszamy, skontaktuj się z nami. biuro@todays.com.pl


strona główna

Mieliśmy przyjemność pracować m.in. dla