Todays

Toksyczna kultura firmy

Największą troską każdej organizacji powinny być momenty, w których ich najbardziej zaangażowani ludzie milkną, a potem znikają.

Czym jest kultura firmy?

Kultura jest systemem postaw, filozofii, przekonań i relacji, funkcjonujących wewnątrz firmy. Zwykle można je zobaczyć w zachowaniach pracowników i w tym, co i w jaki sposób mówią. Wszystkie czynniki kultury są przekazywane z osoby na osobę poprzez obserwowane zachowania i uczenie się.

Dlaczego kultura jest ważna?

W kulturach negatywnych ludzie częściej zwalniają tempo pracy lub celowo popełniają błędy, chowają się przed szefami, wkładają jedynie minimalny wysiłek, chodzą na zwolnienia lekarskie, rezygnują z pracy lub szukają alternatywnego zatrudnienia i mniej dbają o klienta. Badania przeprowadzone przez Gallupa pokazują, że 68% pracowników jest "wyłączonych", a tylko 17% jest "zaangażowanych", a to, jak szacuje Gallup, obniża efektywność firmy o 23%, a podwyższa koszty funkcjonowania firmy o 36%.

Negatywna kultura rozprzestrzenia się jak choroba.

Badanie Harvard Medical School wykazało, że na nasze nastroje dużo silniej wpływają osoby wokół nas, niż myślimy.Jesteśmy pod wpływem nastrojów przyjaciół i znajomych, ale także znajomych naszych znajomych i przyjaciół naszych przyjaciół - ludzi oddalonych od nas o trzy poziomy, których nigdy nie spotkaliśmy, ale których nastawienie i nastrój może przechodzić przez naszą sieć jak wirus . W rzeczywistości staje się jasne, że cały szereg zjawisk jest przekazywana za pośrednictwem sieci przyjaciół, znajomych, współpracowników w sposób, który nie jest jeszcze całkowicie zrozumiały. Ten efekt zakażenia wpływa na kulturę firmy w ten sam sposób. Negatywne kultury stają się coraz bardziej negatywne dzięki negatywnym cyklom „zarazy”. Z kolei pozytywne kultury stają się bardziej pozytywne dzięki cnotliwym cyklom „zarazy”. Tak więc raczej nie matwmy się tym, że jeden, czy inny pracownik jest sfrustrowany i smutny. Raczej ubolewajmy nad tymi, którzy mogą się tym zarazić i przenosić „zarazę” dalej.

Oceń kulturę swojej firmy.

Aby ocenić aktualną kulturę swojej firmy, przeczytaj każdy ze składników w poniższej tabeli i wybierz odpowiednie pole, które najlepiej odzwierciedla twoją obecną sytuację.

(-2 ) Zupełnie nie ma to miejsca

(-1 ) Zdarzają się takie sytuacje, ale dosyć rzadko

( 0 ) Dochodzi do takich sytuacji od czasu do czasu

(+1 ) Zdarza się to dosyć często

(+2 ) To jest u nas norma

-2

-1

0

+1

+2

 1. CIEMNA ENERGIA

Spędzając czas w pracy czujesz „ciemną energię” Ludzie nie komunikują się, nie uśmiechają się, nie żartują i nie wzmacniają się nawzajem. Interakcje między ludźmi są chłodne i formalne, a nie przyjazne i bezpośrednie. Wydaje się, że nikt nie jest szczęśliwy, że tu pracuje.

 1. STATUS I WŁADZA

Ludzie bardzo troszczą się o tytuły, opisy stanowisk i poziomy w hierarchii. Władza (związana z pozycją i nazwą stanowiska lub powiązaniami z przywódcami wysokiego szczebla) jest ważniejsza dla ludzi tu pracujących niż misja, którą rzekomo realizują. Status, widoczność i „korzyści” są ważniejsze niż sukces mierzony innymi miernikami - i ważniejsze niż poziom zaufania w zespole, który nawet nie jest tematem rozmowy.

 1. ŚLEPE PODPORZĄDKOWANIE

Zasady, procedury, zakazy i nakazy są bardzo ważne, a nawet ważniejsze niż dobry osąd, logika, doświadczenia pracowników, bogaty kontekst sytuacji, z którymi ma się do czynienia. Ślepa realizacja zasad jest ważniejsza od myślenia. Wszyscy boją się kłopotów z powodu łamania zasad, dlatego trzymają głowy nisko i starają się nie wychodzić poza schematy.

 1. DYSTANS HIERARCHICZNY

Menedżerowie i pracownicy tworzą dwie całkowicie oddzielne grupy, które rzadko wchodzą w interakcje. Kiedy wchodzą w interakcję, jest to komunikacja jednostronna, w której kierownik mówi podwładnemu, co ma robić. Nie ma innych typów rozmowy ani współpracy między kierownictwem a pracownikami.

 1. CISZA ORGANIZACYJNA

Chociaż wiadomo, że pracownicy są niezadowoleni, nikt nie mówi o tym otwarcie. Pracownicy działu HR mogą być poza zasięgiem lub po prostu nie być w to zaangażowani, lub ich działania mogą mogą być frustrująco nieefektywne, ponieważ udają, że razem z innymi nie zauważają ciemnej i zepsutej kultury. W każdym razie nie są wsparciem dla pracowników.

 1. KONCENTRACJA NA NEGATYWACH

Wiele mówi się o wykroczeniach i błędach, ale niewiele się mówi o nadzwyczajnym wysiłku lub sukcesach.

 1. ALTERNATYWNA KOMUNIKACJA

Nieformalne powiązania i relacje są wielokrotnie skuteczniejsze jako sieć komunikacyjna niż jakikolwiek rodzaj oficjalnej komunikacji firmy.

 1. BRAK AUTONOMII

Pracownicy mają niewielką lub żadną swobodę w wykonywaniu swojej pracy. Każda procedura jest dla nich określona. Jeśli w ogóle są nagradzani, to wyłącznie za osiąganie swoich celów i przestrzeganie zasad, ale nigdy za posiadanie przełomowych pomysłów lub inicjowanie potrzebnych zmian i innowacji.

 1. STRACH

W pracy wyczuwalny jest strach. Większość rozmów odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Szeptane rozmowy odbywają się na klatkach schodowych. Wszyscy są zaniepokojeni swoją pozycją w pracy. Pytają się nawzajem: „Czy szef mnie lubi? Co on o mnie powiedział?” Kierownicy wysokiego szczebla walczą o pozycję. Nikt nie jest bezpieczny i wszyscy są na krawędzi.

 1. BRAK POCZUCIA WSPÓLNOTY

Nieliczni ludzie, którzy śmieją się i żartują, patrzą z boku podejrzliwie na osoby, które zbyt boją się, aby zdobyć się na szczerość i otwartość. Szczerzy pracownicy i niezależnie myślący nie popracują zbyt długo. Odchodzą lub są proszeni o odejście, gdy ich styl koliduje ze status quo.

Rezultat.

 • Jeśli całkowity wynik jest mniejszy od zera, twoja kultura pobiera energię z systemu organizacyjnego firmy, zmniejszając przewagę nad konkurencją i wymaga natychmiastowej poprawy.
 • Jeśli Twój całkowity wynik jest większy niż zero, twoja kultura pompuje energię do systemu organizacyjnego firmy i zwiększa twoją przewagę nad konkurencją.

Toksyczna kultura firmy najczęściej ma swój korzeń w wartościach firmy:

 • albo firma nie stworzyła własnych wartości, więc nie ma żadnego punktu odniesienia, do którego należałoby zmierzać
 • albo firma ma zidentyfikowane i nazwane wartości, ale w żaden sposób nie przekładają się one w codziennych zachowaniach pracowników i menedżerów.

Interwencje.

Jeśli wynik wskazuje na to, że sytuacja wymaga poprawy możesz rozważyć następujące działania dotyczące dwóch obszarów: osobistego i zawodowego

Obszar osobisty

 1. Możesz porozmawiać z kimś zaufanym i kulturze w Twojej firmie. Zorientuj się czy tylko Ty to tak widzisz, czy inni mają podobne odczucia.
 2. Możesz porozmawiać ze swoim przełożonym (jeśli jest relacja zaufania między wami) dzieląc się swoimi odczuciami.
 3. Możesz uruchomić działania w poszukiwaniu nowego miejsca pracy.

Wymiar zawodowy

Jeśli czujesz odpowiedzialność za swoją firmę, albo chcesz zrobić coś, co polepszy jej kulturę możesz rozważyć następujące interwencje:

Jeśli firma nie ma określonych wartości: zidentyfikowanie i nazwanie wartości, którymi firma chce się kierować.​

Jeśli firma posiada zadeklarowane wartości: zainicjowanie projektów, których celem jest ożywienie wartości i przełożenie ich na normy i standardy zachować i postaw w ważnych obszarach funkcjonowania firmy takich jak: relacje z klientami, współpraca wewnątrz firmy na poziomie osobistym, ale także pomiędzy działami, rozwój o doskonalenie pracowników, firmowy dress code itp.

Działania.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat wdrażania wartości i standardów w swojej firmie, zapraszamy, skontaktuj się z nami. Realizujemy projekt KLASTER WARTOŚCI, który po odpowiednim zmodyfikowaniu pod kątem specyfiki Twojej firmy może pomóc Tobie i Twojej firmie skutecznie wdrożyć z życie wartości firmy i standardy pracy. KLASTER WARTOŚCI to działania warsztatowe oparte na metodach edutainmentu zapewniające z jednej strony efektywność biznesową, ale także, co nie jest bez znaczenia forma zajęć jest nieszablonowa, a przez to interesująca i motywująca do działania.


strona główna

Mieliśmy przyjemność pracować m.in. dla