Todays

Zmiany i transformacja w firmie: New Order Drive

Sześć kluczowych kroków prowadzących do skutecznego zarządzania zmianami organizacyjnymi.

Plan zarządzania zmianą i transformacją w firmie może wspierać płynne przejście i zapewnić, że Twoi pracownicy są prowadzeni przez podróż do zmiany. Faktem jest, że około 70 procent inicjatyw zmian kończy się niepowodzeniem z powodu negatywnych postaw pracowników i nieproduktywnych zachowań kierownictwa. Skorzystanie z usług profesjonalnych konsultantów i facylitatorów zmian może zwiększyć o 30% szansę na wygraną.

1. Jasno zdefiniuj zmianę i dostosuj ją do celów biznesowych.

Może się to wydawać oczywiste, ale wiele organizacji pomija ten pierwszy istotny krok. Jedną rzeczą jest wyartykułowanie wymaganej zmiany, a zupełnie inną jest przeprowadzenie krytycznego przeglądu celów organizacji i celów wydajnościowych, aby upewnić się, że zmiana poprowadzi Twoją firmę we właściwym kierunku strategicznym, finansowym i etycznym. Ten krok może również pomóc w określeniu wartości zmiany, która pozwoli określić ilościowo wysiłek i nakłady, które należy zainwestować.

Kluczowe pytania:
• Co musimy zmienić?
• Dlaczego ta zmiana jest wymagana?

2. Określ wpływ i osoby, na które ma to wpływ.

Kiedy już wiesz dokładnie, co chcesz osiągnąć i dlaczego, powinieneś określić wpływ zmiany na różnych poziomach organizacyjnych. Przejrzyj wpływ na każdą jednostkę biznesową i sposób, w jaki przenika przez strukturę organizacyjną do poszczególnych osób. Informacje te są fundamentem tworzenia planu działań.

Kluczowe pytania:
• Jakie są skutki zmiany?
• Na kogo zmiana wpłynie najbardziej?
• W jaki sposób zmiana zostanie przyjęta?

3. Opracuj strategię komunikacji.

Chociaż wszyscy pracownicy powinni zostać zabrani w podróż do zmiany, pierwsze dwa kroki wskażą tych pracowników, którym bezwzględnie musisz poinformować o zmianie. Określ najskuteczniejsze środki komunikacji dla grupy lub osoby, które wprowadzą ich na pokład. Strategia komunikacji powinna zawierać harmonogram, w jaki sposób zmiana będzie stopniowo komunikowana, kluczowe komunikaty oraz kanały komunikacji i media, których planujesz użyć.

Kluczowe pytania:
• W jaki sposób zostanie zakomunikowana zmiana?
• Jak będzie zarządzana informacja zwrotna?

4. Zapewnij skuteczne szkolenie.

Gdy komunikat o zmianie jest przekazany, ważne jest, aby Twoi pracownicy wiedzieli, że otrzymają szkolenie, formalne lub nieformalne, aby nabyć umiejętności i wiedzę wymaganą do skutecznego działania w miarę wprowadzania zmiany. Szkolenie może obejmować zestaw modułów online oraz podejście mieszane obejmujące sesje szkoleniowe stacjonarne lub coaching i mentoring w miejscu pracy.

Kluczowe pytania:
• Jakie zachowania i umiejętności są wymagane do osiągnięcia wyników biznesowych?
• Jakie metody prowadzenia szkoleń będą najbardziej efektywne?

5. Wdrożenie struktury wsparcia.

Zapewnienie struktury wsparcia jest niezbędne, aby pomóc pracownikom w emocjonalnym i praktycznym dostosowaniu się do zmiany oraz budowaniu biegłości zachowań i umiejętności technicznych potrzebnych do osiągnięcia pożądanych rezultatów biznesowych. Niektóre zmiany mogą skutkować zwolnieniami lub restrukturyzacjami, więc możesz rozważyć zapewnienie wsparcia, takiego jak usługi doradcze, aby pomóc ludziom poradzić sobie w tej sytuacji. Aby pomóc pracownikom dostosować się do zmian w sposobie pełnienia roli, można ustanowić mentoring lub politykę otwartych drzwi z kierownictwem, aby zadawać pytania w miarę ich pojawiania się.

Kluczowe pytania:
• Gdzie jest najbardziej potrzebne wsparcie?
• Jakie rodzaje wsparcia będą najbardziej skuteczne?

6. Zmierz proces zmian.

W całym procesie zarządzania zmianą należy wprowadzić strukturę, która będzie mierzyć wpływ zmian na biznes i zapewniać ciągłe możliwości wzmocnienia w celu budowania biegłości. Powinieneś również ocenić swój plan zarządzania zmianą, aby określić jego skuteczność i udokumentować wszystkie wyciągnięte wnioski.

Kluczowe pytania:
• Czy zmiana pomogła w osiągnięciu celów biznesowych?
• Czy proces zarządzania zmianą zakończył się sukcesem?
• Co można było zrobić inaczej?

Czy Twoja firma przechodzi okres zmian organizacyjnych? Today’s może Ci pomóc w zarządzaniu procesem zmian, aby osiągnąć cele biznesowe i zminimalizować związane z tym skutki uboczne..


strona główna

Mieliśmy przyjemność pracować m.in. dla