Todays

Jak zbudować w firmie kulturę odpowiedzialności.

7 FILARÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI™

Pracujemy w oparciu o nasz własny model 7 FILARÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI™. Model określa rodzime elementy kultury organizacji, od których zależy powodzenie w tworzeniu kultury odpowiedzialności.


1. Wiedza
Wszyscy pracownicy mają podstawową wiedzę na temat funkcjonowania firmy i tego, w jaki sposób jej firma zarabia pieniądze.

2. Przejrzystość
Wszyscy pracownicy rozumieją główne cele i zasady organizacji, a także wymagania dotyczące ich pracy.

3. Zaangażowanie
Pracownicy są gotowi nieustannie dążyć do osiągnięcia wspólnych celów.

4. Normy
Nacisk na wysokie standardy wyników pracy i ciągłe doskonalenie wydajności zespołu.

5. Udział
Pracownicy widzą, że mają zdolność i uprawnienia do podejmowania decyzji.

6. Uznanie
Pracownicy czują się doceniani za dobrą pracę i otrzymują wartościowe informacje zwrotne na temat wyników swojej pracy.

7. Drużyna
Pracownicy mają poczucie przynależności do organizacji charakteryzującej się spójnością, wzajemnym wsparciem, zaufaniem i dumą.

Cele procesu

Tworzenie w firmie takiego modelu kulturowego, w którym wszyscy pracownicy myślą i działają jak właściciele oraz biorą odpowiedzialność za wyniki zarówno indywidualne, jak i zespołowe oraz firmy jako całości..


Kluczowe kroki procesu

1. Skanowanie poziomu odpowiedzialnosci w firmie - co możemy dziś zobaczyć?
2. Generowanie opcji zwiększania poziomu odpowiedzialności - co może się zdarzyć w przyszłości?
3. Podejmowanie działań - co zrobimy dzisiaj i jakie działania zaplanujemu w najbliższej przyszłości?


Warsztaty i szkolenia


Szkolenie: Myśl jak przedsiębiorca

Kluczowy cel: rozwijanie wiedzy i mentalności biznesowej

Głowne tematy:

 • Wskaźniki biznesowe
 • Podstawowe wskaźniki finansowe
 • Wizja firmy i myślenie strategiczne
 • Myślenie systemowe - patrzenie na firmę jako na system współzależnych elementów
 • Czym jest kultura organizacyjna i jak ją kształtować

Edutainment: Różne role-wspólne cele

Kluczowy cel: świadomość, że kluczowe wyniki można osiągnąć jedynie poprzez wspólny wysiłek.

Głowne tematy

 • Jakie są nasze wspólne cele?
 • Jaki wkład może wnieść każdy pracownik w osiągnięcie tych celów?
 • Odpowiedzialność wobec kolegów z innych działów / działów
 • Kto jest odpowiedzialny za rzeczy, które nie należą do niczyich obowiązków
 • Negatywne konsekwencje „robię tylko swoje” i nic innego mnie nie interesuje

Warsztat: Menedżer Architektem Odpowiedzialności

Kluczowy cel: ulepszenie stylu, technik i narzędzi zarządzania, które kształtują poczucie odpowiedzialności pracowników.

Głowne tematy

 • Co to jest inicjacja i jak z niej korzystać?
 • Zapewnianie pracownikom uprawnień i podejmowanie decyzji
 • Budowanie kultury wzajemnej informacji zwrotnej
 • Określenie obszarów odpowiedzialności
 • Definiowanie wysokich standardów jakości i wyników pracy
 • Zintegrowanie zespołu wokół wspólnego celu
 • Budowanie zaufania w zespole


strona główna

Mieliśmy przyjemność pracować m.in. dla