Todays

Umiejętności biznesowe dla prawników

Nowoczesna kancelaria

Współczesne kancelarie prawne nie różnią się od innych firm - muszą być wieloaspektowe, muszą polegać na wielozadaniowości pracowników i pełnić wiele ról wykraczających poza charakter prawniczy. Muszą zająć się wszystkimi aspektami biznesu, w tym wizerunkiem, marketingiem, świadczeniem usług, rozwojem biznesu i innymi. Jest to kluczowe, ponieważ decyzja klienta o wykorzystaniu lub ponownym wykorzystaniu kancelarii prawnej będzie zależała od zakresu doświadczeń, które mają w trakcie procesu, a dotyczy to znacznie więcej niż ceny.

Doświadczenia Klienta

Klienci swoją opinię na temat firmy prawniczej budują w oparciu o różne aspekty, takie jak pozytywna komunikacja, inicjatywa i aktywność kancelarii, związek emocjonalny i relacje międzyludzkie, obsługa klienta i pierwsze wrażenia z kontaktów z pracownikami kancelarii. Nowoczesny prawnik (i kancelaria prawna) musi być w stanie przyjąć nowe myślenie, nowe podejście do biznesu, nowe pomysły i być skoncentrowanym na Kliencie i jego potrzebach.

Umiejętności biznesowe

Trzymanie się starych i przetestowanych sposobów działania może być efektywne, ale nie pomoże firmie być na czele, podczas gdy konkurencja stara się być innowacyjna. Aby zapewnić skuteczne działanie współczesny prawnik musi mieć na uwadze takie umiejętności biznesowe, jak negocjacje, zarządzanie kluczowymi klientami, zarządzanie projektami, rozwój biznesu, sprzedaż usług prawnych, tworzenie sieci relacji, także być silnym orędownikiem obsługi klienta. Zatem współczesny prawnik jest zarówno orędownikiem prawa , jak i osobą biznesową.

Warsztaty i szkolenia


Lead to Sale - sprzedaż usług prawnych

Przez długi czas firmy prawnicze bazowały na wypracowanej przez lata reputacji dzięki świadczeniu wysokiej jakości usług prawnych. Czasy się jednak zmieniły,. Przeświadczenie, że praca prawnika mówi sama za siebie i naturalnie przyciągnie klientów, nie jest realistyczne. To postawa zrodzona z minionej epoki. Wielu prawników przyjmuje postawy anty-sprzedażowe, gdyż uważają, że sprzedaż jest nachalna lub nieuczciwa.

Szkolenie Lead to Sale nie tylko uczy jak sprzedawać usługi kancelarii, ale zmienia optykę patrzenia na sprzedaż w branży prawnej. Sprzedaż usług prawnych polega głównie na edukacji Klienta i dostarczania mu cennych wartości, identyfikowania jego problemów oraz pomocy w ich skutecznym rozwiązywaniu., co stanowi wymierną wartość dla Klienta.


Customer Experience

Szkolenie dedykowane dla wszystkich pracowników kancelarii (także nie-prawników: sekretariat, recepcja, administracja), którzy mają pośredni lub bezpośredni kontakt z Klientami, a przez to mają wpływ ja jakość doświadczeń jakie Klienci wynoszą z kontaktów z kancelarią..

Profesjonalizm w obsłudze obecnych klientów pozwala na osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej, a umiejętności zdobyte na tym szkoleniu w dużej mierze zwiększą lojalność klientów i generowanie przez nich nowych poleceń.


Zarządzanie projektami prawniczymi

Prowadzenie projektów prawniczych wymaga z jednej strony sprawnej organizacji i koordynacji pracy, a z drugiej zdrowego nieformalnego przywództwa i zdolności zespołu do samozarządzania.

Do najważniejszych umiejętności w pracy projektowej należy zaliczyć sprawne delegowanie zadań i monitorowanie postępów i na koniec „rozliczanie” wykonanych prac.

Istotne jest także integrowanie zadań, gdzie często praca w zespołach odbywa się bez formalnego przełożonego.


Executive Presence

Executive presence jest zbiorem określonych umiejętności i zachowań , dzięki którym buduje się w oczach innych wizerunek osoby godnej zaufania, taktownej, inspirującej i silnej wewnętrznie. Osoba emanująca „executive presence” jest postrzegana przez innych (np. Klientów, współpracowników) jako ktoś, kto posiada szczególnie pożądane cechy i walory, które budują obraz osoby zdolnej do budowania własnej wiarygodności, przyciągania i wywierania wpływu na innych.

Kluczowe sytuacje, które ćwiczone są podczas treningu to między innymi: jak budować wizerunek osoby godnej zaufania, jak wywierać wpływ na innych ludzi, jak w sposób inspirujący prezentować siebie i swój przekaz i demonstrować wiarę w siebie i własne przekonania.


Więcej informacji


strona główna

Mieliśmy przyjemność pracować m.in. dla