Todays

Krytyczne myślenie

Eksperci Światowego Forum Ekonomicznego uznali, że umiejętność krytycznego myślenia jest jedną z najważniejszych kompetencji przyszłości.

Jakie korzyści odnosi firma, gdy jej pracownicy i menedżerowie potrafią myśleć krytycznie?

1. Lepsze przywództwo

KM prowadzi do postrzegania sytuacji we właściwy sposób, umożliwiając liderom zrównoważony osąd przy podejmowaniu decyzji lub rozwiązywaniu problemów.

2. Promocja szacunku dla różnorodności i zdrowej współpracy

KM eliminuje myślenie zdominowane przez uprzedzenia i stereotypy wobec różnych grup pracowników.

3. Rozwój kreatywności

KM nie przyjmuje żadnych założeń i eliminuje pokusę natychmiastowego zaklasyfikowania każdej kwestii do czegoś, co wydarzyło się w przeszłości.

4. Wzrost samodzielności i autonomii pracowników

KM ułatwia samodzielne rozwiązywanie problemów i podejmowanie dobrych decyzji przez pracowników.

5. Rozwój i samodoskonalenie

KM jest kluczowe dla samorefleksji i samooceny pracowników i liderów.

6. Zwiększenie zrozumienia innych

KM umożliwia lepsze zrozumienie decyzji innych ludzi, ich motywacji i interesów.

7. Szybsze adaptowanie się do zmian

KM eliminuje nieefektywne reakcje emocjonalne na zmiany i skłania do namysłu i tworzenia planów elastycznego dostosowania się do nowej rzeczywistości.

Podczas warsztatu rozwijającego umiejętność krytycznego myślenia wykorzystujemy Model RED Pearsona Watsona-Glasera - najczęściej stosowanej metody rozwoju krytycznego myślenia w biznesie.Więcej informacji na temat tego warsztatu znajduje się pod ltym inkiem http://www.todays.com.pl/oferta.php#oferta-3.


strona główna

Mieliśmy przyjemność pracować m.in. dla