Today's.

Jesteśmy agencją edutainmentową. Przygotowujemy i realizujemy rozwiązania szkoleniowe dla biznesu wykorzystujące metodyki edutainmentu, czyli naukę przez eksperymentowanie, zabawę i działanie. Nie prowadzimy dwóch takich samych szkoleń, ponieważ nie ma dwóch identycznych firm. Za każdym razem przygotowujemy rozwiązanie dokładnie sprofilowane pod kątem specyfiki Klienta.

Prowadzone przez nas szkolenia oparte na inteligentnej zabawie wyzwalają zdecydowanie większe zaangażowanie uczestników w naukę. Przyjemność towarzysząca nauce w nadzwyczajny sposób zwiększa efekty naszych szkoleń edutainmentowych.

Chcemy, aby nasza praca wnosiła rzeczywistą i namacalną wartość do pracy naszych Klientów, bo tylko wtedy nasz wysiłek ma sens. Uważamy, że szkolenia nie tylko mają nauczyć konkretnych umiejętności, ale także powinny kształtować mentalność, która uznaje, że wartości naprawdę mają znaczenie w biznesie, że etyka i skuteczność nie wykluczają się nawzajem, że rezultaty biznesowe firmy i dobro ludzi idą ze sobą w parze, że biznes tworzą ludzie i ostatecznym podmiotem jest człowiek.

więcej o today's

Oferta.

Mieliśmy przyjemność pracować m.in. dla


Kontakt.

Today's sp. z o.o.
ul. Dzięcieliny 3/33
04-745 Warszawa

tel. 507 131 018
tel. 602 313 659

email: biuro@todays.com.pl

NIP 952-217-58-84
KRS 0000721487
REGON 369596283